Gdzie Bank przeleje pieniądze z kredytu hipotecznego?

W przypadku kredytu hipotecznego bank zazwyczaj nie przelewa całej kwoty kredytu na rachunek klienta, lecz przekazuje ją bezpośrednio sprzedawcy nieruchomości, deweloperowi lub innemu wierzycielowi, który udzielił pożyczki na zakup nieruchomości. Jest to tzw. przelew środków zabezpieczających.

Przelew taki odbywa się w momencie podpisania aktu notarialnego lub umowy kupna-sprzedaży. Bank dokonuje przelewu na rachunek wierzyciela zgodnie z ustalonymi warunkami w umowie kredytowej.

W niektórych przypadkach, gdy klient chce sfinansować nie tylko zakup nieruchomości, ale także jej remont lub wyposażenie, bank może przelewać część kredytu bezpośrednio na rachunek klienta. W przypadku refinansowania poniesionych kosztów zakupu lub remontu bank zazwyczaj wymaga od klienta przedstawienia rachunków lub faktur potwierdzających poniesione koszty.

Warto jednak pamiętać, że warunki przelewu środków zabezpieczających oraz ewentualnego przelewu części kredytu bezpośrednio na rachunek klienta mogą się różnić w zależności od banku i oferty kredytowej. Przed podpisaniem umowy kredytowej warto dokładnie przeczytać umowę i zasięgnąć informacji u Eksperta Kredytowego. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top