Program Pierwsze Mieszkanie

Zgodnie z zapowiedziami rządu start Programu Pierwsze Mieszkanie nastąpi 2023 roku.

Według informacji ministerstwa Program Pierwsze Mieszkanie ma ułatwić nabycie za pomocą preferencyjnego kredytu pierwszej nieruchomości mieszkalnej.

Podstawowe założenia dotyczące kredytu:

  • Bezpieczny Kredyt 2% będzie dostępny dla osób poniżej 45 roku życia, które nie posiadają i nie posiadały prawa własności lub spółdzielczego prawa własnościowego do mieszkania lub domu.
  • Są w związku małżeńskim lub są rodzicami przynajmniej jednego wspólnego dziecka.
  • Maksymalna kwota kredytu dostępna jednoosobowym gospodarstwom domowym wynosi 500 000zł.
  • Maksymalna kwota kredytu dostępna co najmniej dwuosobowym gospodarstwom domowym wynosi 600 000zł.
  • Kredyt będzie umożliwiał zakup nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego.

Oprocentowanie 2% obowiązujące w okresie pierwszych 10 lat spłaty kredytu będzie realizowane za pomocą dopłat ze strony rządu. Kwota dopłat do rat będzie określana jako różnica między stałą stopą wyznaczoną jako średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu ze stopą 2%. Spłata kredytu będzie możliwa jedynie w ratch malejących tak aby po upływie okresu dopłat wysokość raty była niższa w porówaniu do standardowego kredytu spłącanego w ratach równych.

Według zapowiedzi ministerstwa Program Pierwsze Mieszkanie będzie można łączyć z Programem Mieszkanie Bez Wkładu Własnego. Ma to umożliwić zakup mieszkania w ramach preferencyjnego kredytu bez posiadania wkładu własnego. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top